Budapest
+C

Nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról, állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás a 2016. évi helyi iparűzési adóról
Bevallás a 2015. évi helyi iparűzési adóról
Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Kérelem adó és értékbizonyítvány kiállítására Ráckeresztúr Község Önkormányzat területén
Bejelentkezés-változás bejelentés, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Ráckeresztúri adóhatósághoz
Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról
Bejelentés tevékenység megkezdéséről/meglévő tevékenység adatmódosításáról
Bejelentés kereskedelmi tevékenységhez
Kérelem a fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt
Kérelem szociálisan rászoruló személyenként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt
Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
Kérelem lakóhely fiktívvé nyilvánításához
Lakcím igazolás kérelem
Nyilatkozat, gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Ebösszeíró adatlap
Jelentkezési lap “tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére
Méhész bejelentőlap
Méhész kijelentőlap
Mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozata, bevallást pótló nyilatkozat
Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz
Közgyógyellátás megállapításához kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem
Települési támogatás iránti kérelem
Bevallás gépjárműadóról
Nyilatkozat helyi iparűzési adó mentességhez