Budapest
+C

Nyomtatványok

FRISS: Ide kattintva letölthetőek a 2018. évi helyi adó nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról, állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás a 2016. évi helyi iparűzési adóról
Bevallás a 2015. évi helyi iparűzési adóról
Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról
Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Kérelem adó és értékbizonyítvány kiállítására Ráckeresztúr Község Önkormányzat területén

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adó és iparűzési adó hatálya alá Ráckeresztúr Község Önkormányzat Adóhatóságához nyomtatvány (általános) FRISS

2018. év BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adó és iparűzési adó hatálya alá Ráckeresztúr Község Önkormányzat Adóhatóságához nyomtatvány FRISS

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

Kérelem ipari szolgáltató tevékenységgel kapcsolatban FRISS

Kérelem bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységhez FRISS

Kérelem a fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt
Kérelem szociálisan rászoruló személyenként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt
Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez

Közterület-használati engedély iránti kérelem FRISS

Kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése FRISS

Kérelem működési-engedély köteles kereskedelmi tevékenységhez FRISS

Kérelem a 3,5 tonnát meghaladó gépjármű tárolási engedélyéhez FRISS

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
Kérelem lakóhely fiktívvé nyilvánításához
Lakcím igazolás kérelem
Nyilatkozat, gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Eb bejelentő lap FRISS

Jelentkezési lap “tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére
Méhész bejelentőlap
Méhész kijelentőlap
Mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozata, bevallást pótló nyilatkozat
Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz
Közgyógyellátás megállapításához kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem
Települési támogatás iránti kérelem
Bevallás gépjárműadóról
Nyilatkozat helyi iparűzési adó mentességhez