KEHOP

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS- KEZELÉSI
FEJLESZTÉS 1.
ÉKDU 1 – KEHOP-2.2.1-15-2015-00021
A projekt bemutatása:
A projekt megvalósításának helye Magyarország, Martonvásári agglomeráció települései:
Martonvásár, Gyúró, Ráckeresztúr és Tordas. A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.)
Korm.rendelet 3. sz. táblázatában szerepel az alábbiak szerint: Martonvásár és Tordas
települések csatornahálózat bővítése és a Ráckeresztúron meglévő szennyvíztisztító telep
fejlesztése. A projekt célja a szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének növelése az érintett
települések lakossága körében, a környezetterhelés és a lakossági rezsiköltség csökkentése,
illetve a gazdaságos üzemeltethetőség biztosítása érdekében. A projekt megvalósításával
hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.
Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
A szerződött támogatás nettó összege: 6 192 934 311 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 92.816800 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00021
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2020.08.14.
Fejlesztési célok:
Ráckeresztúr
A meglévő, ám korszerűtlenül és alacsony kapacitással üzemelő ráckeresztúri szennyvíztisztító
telep fejlesztése és bővítése a martonvásári agglomeráció részére, ezáltal a jelentkező
túlterheltség megszüntetése. Megfelelő telepkapacitás bővítése révén további rácsatlakozási
lehetőség kialakítása az érintett településrészen. Egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók
megszüntetése a hálózatba kapcsolt szennyvízelvezetéssel, a környezet állapotának jelentős
védelme érdekében. Legfőbb cél egy korszerű tisztítómű létrehozása a jelenleg hatályos hazai
és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartása mellett a térség
környezetkímélő élhetőségének biztosítása érdekében. A projekt révén egy megbízható
gazdasági, befektetési környezet megvalósítása történik. A szennyvíztisztító telep munkaterület
átadása 2017. október 11-én történt meg.
Martonvásár
A több települést érintő szennyvíztisztító-fejlesztési és csatornabővítési projekt összköltsége
bruttó 8 milliárd forintot tesz ki, amelyből a martonvásári agglomerációra eső költség nettó 1,23
milliárd forint. A martonvásári lakosságot érdemben érintő munkálatok 2017. novemberében
kezdődtek el a Szent László lakóparkban, Erdőhát településrészen csak 2018 első
negyedévében. A lakossági csatornarákötések 2018. augusztus 27-én kezdődhettek meg
mindkét településrészen. A beruházás martonvásári részének zárómunkálataira 2018
szeptemberében került sor, melynek keretében a Szent László lakópark utcái döntően teljes
szélességben új aszfaltburkolatot kaptak, az erdőháti területeken pedig a csatornanyomvonal
aszfaltozása történt meg.
A megépített szennyvízelvezető rendszer üzemeltetője – hasonlóan a város teljes
szennyvízvezeték hálózathoz – a FEJÉRVÍZ Zrt.
Tordas
Tordas településen csatornahálózat bővítés nem történik. A már meglévő vezeték a
ráckeresztúri szennyvíztisztító telepbe csatlakozik.
Gyúró
település csatornahálózata is a ráckeresztúri szennyvíztisztítóba csatlakozik. A Rózsavölgyi
utcán gravitációs vezeték építése történik, illetve felcserélődik a már meglévő két szivattyú
funkciója. A településen épült új házak szintén rácsatlakozhatnak a csatornahálózatra.