Szervezeti felépítés

dr. Nagy Gábor jegyző

Telefon: 06-25/517-900; e-mail: racker.ph@rackeresztur.hu

Molnár Nóra titkársági ügyintéző

 • titkársági feladatok
 • önkormányzati pályázatok, beruházások, beszerzések
 • üzletek és vállalkozások működése, telephelyek
 • 3,5 tonnát meghaladó gépjármű tárolási engedélye
 • településrendezés, telekalakítás, településképi véleményezés
 • termőföld elővásárlás, előhaszonbérlet
 • adatvédelem

Bilikné Bakonyi Edit igazgatási ügyintéző

 • anyakönyvvezetői feladatok     
 • népesség-nyilvántartás, KCR ügyintézés
 • hagyatéki eljárás

Lukács Zsuzsanna szociális ügyintéző

 • szociális és gyermekvédelmi ügyek
 • települési támogatások
 • Helyi Esélyegyenlőségi Program

Végh-Sztrucska Katalin műszaki ügyintéző

 • ügyfélszolgálat
 • közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások
 • közművek, közszolgáltatások
 • állatvédelem, vadkár
 • közterületek rendje, fakivágás, parlagfű,
 • növényvédelem, méhészek nyilvántartása
 • katasztrófavédelem

Csesztreginé Osztafin Ilma iratkezelési ügyintéző

 • iratkezelés
 • képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
 • ebösszeírás, eboltás
 • Bursa Hungarica-pályázat

Megyaszai Mariann pénzügyi csoportvezető

 • önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodása
 • költségvetési támogatások és pályázatok elszámolása

 Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző

 • adóügyek
 • talajterhelési díj, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás
 • adó- és értékbizonyítvány, adók módjára történő végrehajtás
 • magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések bejelentése

Brunnerné Láng Alexandra számviteli ügyintéző

 • számviteli, könyvelési feladatok
 • pénztár

 Szente Diána munkaügyi ügyintéző

 • munkaügyek
 • közfoglalkoztatás