Szervezeti felépítés

Dr. Nagy Gábor jegyző

Telefon: 06-25/517-900; e-mail: jegyzo@rackeresztur.hu

Csesztreginé Osztafin Ilma iratkezelési ügyintéző

 • ügyfélszolgálat
 • iratkezelés
 • ebösszeírás, eboltás
 • önkormányzati rendezvények

Bilikné Bakonyi Edit igazgatási ügyintéző

 • anyakönyvvezetői feladatok
 • népesség-nyilvántartás, KCR ügyintézés
 • hagyatéki eljárás
 • katasztrófavédelem
 • családi csődvédelem

Lukács Zsuzsanna szociális ügyintéző

 • szociális és gyermekvédelmi ügyek
 • települési támogatások
 • Helyi Esélyegyenlőségi Program

Molnár Nóra titkársági ügyintéző

 • képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
 • üzletek és vállalkozások működése, telephelyek
 • közterület használat, 3,5 tonnát meghaladó gépjármű tárolási engedélye
 • településrendezés, telekalakítás, településképi véleményezés
 • termőföld elővásárlás, előhaszonbérlet
 • adatvédelem

Osztafin Szabina ügyfélszolgálati ügyintéző

 • közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás, közművek
 • önkormányzati pályázatok, beruházások, projektek
 • növényvédelem, méhészek nyilvántartása
 • állatvédelem, vadkár
 • közterületen fakivágás
 • Bursa Hungarica-pályázat

Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző

 • adóügyek
 • talajterhelési díj, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás
 • adó- és értékbizonyítvány, adók módjára történő végrehajtás
 • magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések bejelentése

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető

 • önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodása
 • költségvetési támogatások és pályázatok elszámolása

Izsó Rebeka számviteli ügyintéző

 • számviteli, könyvelési feladatok
 • pénztár

Szente Diána munkaügyi ügyintéző

 • munkaügyek
 • közfoglalkoztatás