EFOP

Ráckeresztúr otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja

EFOP-1.2.11-16-2017-00016

A kedvezményezett neve: Ráckeresztúr Község Önkormányzat

A projekt címe: Ráckeresztúr otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja

A szerződött támogatás összege: 199.890.037.- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00016

A projekt tartalmának bemutatása:

A Ráckeresztúr Község Önkormányzata „Ráckeresztúr otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” címmel pályázatot valósít meg, 2021. augusztus 31-i fizikai zárással, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával. Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja, hogy olyan feltételek biztosítását tegye lehetővé a vidéki térségekben, hogy a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás, illetve az oda költözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javuljon. Ráckeresztúr évek óta igyekszik olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a település népességmegtartó erejéhez. Jelen pályázat megvalósítása a helyi adottságokat, lehetőségeket elemezve jelentősen hozzájárul a fenti célok eléréséhez.

Ráckeresztúr Község Önkormányzat a pályázat keretében az alábbi pályázati célkitűzéseket határozta meg:

  • önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által javítja a fiatalok lakhatási körülményeit
  • a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat valósít meg
  • a helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközökkel (ösztönzőkkel) támogatja a vidéki fiatalok helyben maradását.

A pályázati célkitűzéseket az alábbi tevékenységek megvalósításával teszi a Kedvezményezett lehetségessé:

  • az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítása-átalakítása, felszerelése önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba tartozó fiatal egyének, illetve párok, családok számára
  • fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése
  • a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése a célcsoport bevonásával
  • a helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás biztosítása
  • helyi ösztönző rendszer kialakítása és ösztönző nyújtása célcsoport számára
  • a fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása / más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok adaptálása.

Ráckeresztúr Község Önkormányzat már a pályázat előkészítése szakaszában is arra törekedett, hogy a pályázat közvetlen és közvetett célcsoportjait minél inkább bevonja annak érdekében, hogy a célcsoportok a pályázati tevékenységekkel, fejlesztésekkel azonosulni tudjanak, lehetővé téve egy optimális, hatékony projektvégrehajtást. A pályázati célkitűzéseket az érintettek megismerték (lakosság, civil – nonprofit szféra, pályázati partnerek, helyi gazdasági szereplők), és minden szereplő a támogatásáról biztosította Ráckeresztúr Község Önkormányzatának vezető tisztségviselőit.

———————————————————————————————————————————————

Kapcsolódó anyagok:

Ráckeresztúr Község Önkormányzata a „Ráckeresztúr otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című pályázatával 199.990.037 Ft-ot nyert az EFOP-1.2.11-16 felhívás keretében.

EFOP-1.2.11-16 „Fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer”  Pályázati eredmények

———————————————————————————————————————————————

Sajtóközlemények:

Ráckeresztúr – „az energiahatékony önkormányzat”

Ösztöndíj jellegű támogatásra is pályázhattak a ráckeresztúri fiatalok

A ráckeresztúri fiatalok önkéntes munkával segítették az Egészségház megújulását

A ráckeresztúri fiatalok megtartása, mint pályázati cél

Sikeresen lezárult Ráckeresztúron az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 azonosító számú, „Ráckeresztúr otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című pályázat megvalósítása

———————————————————————————————————————————————