200 millió forintos pályázati siker

Ráckeresztúr Község Önkormányzata a „Ráckeresztúr otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja” című pályázatával 199.990.037 Ft-ot nyert az EFOP-1.2.11-16 felhívás keretében.

 Ráckeresztúr Község Önkormányzata évek óta törekszik olyan társadalmi – gazdasági közeg megteremtésére, amely hozzájárul a település népességmegtartó erejéhez.

Az Önkormányzat vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiatalok számára minél élhetőbb környezetet alakítson ki, a mozgástér azonban meglehetősen korlátozott a rendelkezésre álló anyagi források miatt, ezért is különösen a fontos az EFOP-1.2.11 jelű pályázat, illetve az egyéb pályázati lehetőségek.

Az EFOP-1.2.11-16 felhívás célja olyan feltételek biztosítása a vidéki térségekben, ami által a vidék népességmegtartó ereje és versenyképessége javul.

Az elnyert pályázati forrásból infrastrukturális fejlesztésre (építés, beruházás) maximum 100.000.000 forint fordítható, míg szakmai programokra további 100.000.000 forint támogatási összeg jut.

 

A pályázat célkitűzései:

  • Megtörténik a kritikus állapotú 4 lakásos önkormányzati bérház régóta esedékes teljes körű felújítása, a jelenleg informatikai szaktanteremként funkciónáló épületrész is újra szolgálati lakássá válik.
  • Cél a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése.
  • A célcsoport bevonásával a helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő, gazdasági együttműködéseket elősegítő tevékenységek szervezése.
  • A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás, helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása a célcsoport számára.
  • A fiatalok helyben maradását támogató jó gyakorlatok folytatása, vagy más településeken alkalmazott (dokumentált) jó gyakorlatok átvétele.

 

A pályázat fő célkitűzése a vidéken élő, illetve onnan elszármazott, továbbá az ott letelepülni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a kisebb településeken fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani, így erősítve a helyi települési közösségeket.

Sikeres vidék nélkül, a vidék népességmegtartó ereje nélkül nem lehet sikeres Magyarország.

Az elnyert pályázati forrás azért kiemelkedően fontos, mert jelentősen hozzájárul ennek a közös sikernek az eléréséhez: mert nekünk Ráckeresztúr és Magyarország az első!

 

Ezúton is köszönjük Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr szakmai támogatását!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata