Monthly Archives: április 2022

Megjelent az áprilisi Ráckeresztúri Hírmondó

Letölthető innen: 2022. április

Képviselő-testületi ülés

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022.05.03. (kedd) 18.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója

(Ráckeresztúr, Hősök tere 20.)

Az Ercsi Egészségfejlesztési Iroda meghívója játékos családi vetélkedőre

Elektronikai hulladék gyűjtés

A Jenei fogászat közleménye

Hirdetmény óvodai beiratkozásról a 2022/23-as évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.


A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a …

Ebösszeírás 2022

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2022. évi ebösszeírásról szóló felhívást és az ebenként kitöltendő adatlapot egy példányban eljuttatjuk valamennyi háztartásba, bedobjuk a postaládákba. Ezen kívül átvehetők a Falugazdálkodás irodájában (a régi Takarék épületben a Hősök terén) és a …

Képviselő-testületi ülés

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022.04.07. (csütörtök) 17.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója

(Ráckeresztúr, Hősök tere 20.)

A FEJÉRVÍZ Zrt. közleménye