HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy az Önkormányzatnak jogszabályi változás miatt módosítania kell a településkép védelméről szóló 28/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletet.

A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29/A. §-a szerinti partnerségi egyeztetéssel történhet.

A módosító rendelet-tervezet 2021. szeptember 18. napjától megtekinthető a www.rackeresztur.hu honlapon.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel – az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően – a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 6.) önkormányzati rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás és elektronikus lakossági fórum ideje: 2021. szeptember 18-től – 2021. október 10-ig tart.

Kérdéseket feltenni és véleményt nyilvánítani a tervezettel kapcsolatban a 25/517-900 telefonszámon és a polgarmester@rackeresztur.hu e-mail címen lehet.

Ráckeresztúr, 2021. szeptember 17.

                                                                                     dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

                                                                                                     polgármester

A rendelet tervezet .pdf formátumban ide kattintva tölthető le!