Nyomtatványok

2023. adóigazgatási nyomtatványok magánszemélyek részére

Tájékoztató a kutak bejelentésével kapcsolatos szabályokról

Kút fennmaradási / üzemeltetési engedély iránti kérelem ÁSOTT KÚTRA

Kút fennmaradási / üzemeltetési engedély iránti kérelem FÚRT KÚTRA

KÉRELEM Kutak vízjogi létesítési engedélyezéséhez

KÉRELEM Kutak vízjogi megszüntetési engedélyéhez

Ügyindítás lehetséges ide kattintva elektronikusan az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül illetve az alábbi nyomtatványok letöltésével papír alapon is.

Bevallás magánszemély kommunális adójáról 2018. ADÓÉV ÁNYK keretprogramhoz

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén – ÁNYK keretprogramhoz

Telepítési útmutató

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat bankszámla számai

 

Kérelem a fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem szociálisan rászoruló személyenként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez

Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz

 

Kérelem – aktív korúak ellátásának megállapításra

Kérelem – ápolási díj megállapításra

Kérelem – szociális rászorultság megállapítása iránt egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából

Kérelem – a gyermekek otthongondozási díjának megállapításra

Adatlap – az időskorúak járadékának megállapításához

Kérelem – a közgyógyellátás megállapításra

 

FORMANYOMTATVÁNY – rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

 

KÉRELEM – Gyógyszertámogatás megállapításához

KÉRELEM – Lakhatási támogatás megállapításához

KÉRELEM – Babaköszöntő támogatás megállapításához

KÉRELEM – Iskolakezdési és óvodakezdési támogatás megállapításához

KÉRELEM – Tüzelő vásárlási támogatás megállapításához

KÉRELEM – Temetési támogatás megállapításához

KÉRELEM – Gondozási támogatás megállapításához

KÉRELEM – Élelmiszer támogatás megállapításához

KÉRELEM – Idősek karácsonyi támogatásának megállapítására

KÉRELEM – Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM – Köztemetés megállapításához

KÉRELEM – Szociális étkeztetés igényléséhez

Tájékoztató az ingyenes óvodai étkezésről

Nyilatkozat ingyenes óvodai étkezés igénybevételéhez

Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez