Nyomtatványok

Tájékoztató a kutak bejelentésével kapcsolatos szabályokról

Kút fennmaradási / üzemeltetési engedély iránti kérelem ÁSOTT KÚTRA

Kút fennmaradási / üzemeltetési engedély iránti kérelem FÚRT KÚTRA

KÉRELEM Kutak vízjogi létesítési engedélyezéséhez

KÉRELEM Kutak vízjogi megszüntetési engedélyéhez

Ügyindítás lehetséges ide kattintva elektronikusan az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül illetve az alábbi nyomtatványok letöltésével papír alapon is.

Bevallás magánszemély kommunális adójáról 2018. ADÓÉV ÁNYK keretprogramhoz

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén – ÁNYK keretprogramhoz

Telepítési útmutató

 

Ráckeresztúr Község Önkormányzat bankszámla számai

 

Adatbejelentés a gépjárműadóról

Adó- és értékbiz. kérelem minta

Egyesület Nyilatkozat

Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására (magánszemély)

 

Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési nyomtatvány

Magánszemélyek kommunális adója adatbejelentési nyomtatvány nyilatkozattal

Magánszemély kommunális adója_nyomtatvány kitöltési útmutató

Nyilatkozat magánszemélyek kommunális adó mentesség, kedvezmény igénybevételéhez

 

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Mezőgazd. őstermelő nemleges bevallási nyilatkozat

Talajterhelési díj bevallás Ráckeresztúr

Túlfizetés rendezés nyomtatvány

 

Kérelem a fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem szociálisan rászoruló személyenként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez

Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz

Közgyógyellátás megállapításához kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Települési támogatás iránti kérelem