Nyomtatványok

Tájékoztató a kutak bejelentésével kapcsolatos szabályokról

Kút fennmaradási / üzemeltetési engedély iránti kérelem ÁSOTT KÚTRA

Kút fennmaradási / üzemeltetési engedély iránti kérelem FÚRT KÚTRA

KÉRELEM Kutak vízjogi létesítési engedélyezéséhez

KÉRELEM Kutak vízjogi megszüntetési engedélyéhez

Ügyindítás lehetséges ide kattintva elektronikusan az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül illetve az alábbi nyomtatványok letöltésével papír alapon is.

Bevallás magánszemély kommunális adójáról 2018. ADÓÉV ÁNYK keretprogramhoz

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén – ÁNYK keretprogramhoz

Telepítési útmutató

Ráckeresztúr Község Önkormányzat bankszámla számai

2018. évi helyi adó nyomtatványok

Bevallás a helyi iparűzési adóról, állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás a 2016. évi helyi iparűzési adóról

Bevallás a 2015. évi helyi iparűzési adóról

Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kérelem adó és értékbizonyítvány kiállítására Ráckeresztúr Község Önkormányzat területén

BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adó és iparűzési adó hatálya alá Ráckeresztúr Község Önkormányzat Adóhatóságához nyomtatvány (általános)

2018. év BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS idegenforgalmi adó és iparűzési adó hatálya alá Ráckeresztúr Község Önkormányzat Adóhatóságához nyomtatvány

Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

Kérelem ipari szolgáltató tevékenységgel kapcsolatban

Kérelem bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységhez

Kérelem a fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem szociálisan rászoruló személyenként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel v. nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez

Közterület-használati engedély iránti kérelem 2018

Közterület-használati engedély iránti kérelem 2019 FRISS

Kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

Kérelem működési-engedély köteles kereskedelmi tevékenységhez

Kérelem a 3,5 tonnát meghaladó gépjármű tárolási engedélyéhez

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

Kérelem lakóhely fiktívvé nyilvánításához

Lakcím igazolás kérelem

Nyilatkozat, gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Ebösszeírás adatlap 2019 FRISS

Jelentkezési lap “tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím elnyerésére

Méhész bejelentőlap

Méhész kijelentőlap

Mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallási nyilatkozata, bevallást pótló nyilatkozat

Nyilatkozat hagyatéki eljáráshoz

Közgyógyellátás megállapításához kérelem

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem

Települési támogatás iránti kérelem

Bevallás gépjárműadóról

Nyilatkozat helyi iparűzési adó mentességhez