A FEJÉRVÍZ Zrt. közleménye

Fejér MRFK hírlevele a biztonságos tűzifavásárlással kapcsolatban

Megjelent az októberi Ráckeresztúri Hírmondó

Az októberi lap innen letölthető: 2021. október

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevele

Tájékoztató hirdetmény közzétételéről

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal mellékelt hirdetményét környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról közzéteszem 2021. október 7-28-ig. A hirdetményben hivatkozott dokumentumok az alábbi elérési helyen tölthetők le, illetőleg tekinthetők meg:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-ktf-06049-26-2021

Ráckeresztúr, 2021. október 6.

dr. Nagy …

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság hírlevele

Országos Könyvtári Napok 2021

A videó megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=brrJZcrrqXY

Bursa Hungarica-pályázat

Ráckeresztúr Község Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. A korábbi évekhez hasonlóan a felsőoktatási intézményben tanulók (A típusú) és a felsőoktatási tanulmányaikat kezdeni kívánó tanulók (B típusú) adhatnak be pályázatot. Az ehhez szükséges …

Képviselő-testületi ülés

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2021.09.28. (kedd) 18.00 órakor ülést tart.

Az ülés helye: Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal tárgyalója

(Ráckeresztúr, Hősök tere 20.)

Pályázat – Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=iabe5rfxi7

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás