Felhívás – lakossági barnakőszén igény felmérésről

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Magyarország Kormánya a 2022/2023 fűtési szezonra vonatkozóan lehetőséget kíván biztosítani barnakőszén igénylésére.

Kérjük, hogy amennyiben barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik és élni szeretne a lehetőséggel, akkor igényét

  • a felhasználási hely címét és
  • a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve)

legkésőbb 2022. szeptember 29-ig

a lenti nyilatkozat kitöltésével küldje el a racker.ph@rackeresztur.hu email címre, vagy papír alapon adja le a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán!

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, ami nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várható felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Ráckeresztúr Község Önkormányzat

A nyilatkozat letölthető innen!