Tájékoztató tűzifa támogatásról

Ráckeresztúr Község Önkormányzata 12/2017 (IV.28.) számú, a szociális ellátásokról szóló rendeletének 6. §-a szerint települési támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (ez jelenleg összesen 57.000 Ft/fő), egyedülálló esetén a 250%-át (71.250 Ft).

Annak érdekében, hogy a támogatást minél többen igénybe tudják venni, a képviselő-testület a 17. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazással élve a tűzifa támogatás esetében kibővítette a jogosultság összeghatárát.

 

Ennek megfelelően az önkormányzat számla ellenében, utólagos térítéssel

100.000 Ft/fő jövedelemhatárig 50.000 Ft értékben támogatást nyújt,

100.000 Ft/fő jövedelemhatár felett támogatás adható.

 

A kérelmeket folyamatosan lehet beadni a polgármesteri hivatalban.

 

Bővebb információt a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben kérhetnek

(hétfő 8-12, szerda 8-12, 13-17, péntek 8-12-ig).

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal