Tájékoztató az elkülönített zöldhulladékgyűjtésről

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2017-es évben folytatja a lakosságnál keletkezett elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék háztól történő gyűjtését. A gyűjtési napokról a Vertikál, illetve a Dészolg Kft. honlapján településenként szállítási naptárt tettünk közzé. A szállítási naptárat egy lakossági tájékoztatóval, valamint a 2017-es gyűjtési jogosultságot igazoló kukamatricával együtt, közvetlenül postai úton valamennyi partnerünknek megküldünk.

A zöldhulladék kihelyezésének módja

A zöldhulladékokat a lakosság kizárólag a közszolgáltató által rendszeresített, biológiailag lebomló zsákokban, az ágakat, metszési nyesedékeket, max. 70 cm hosszúságra vágva, kizárólag kötegelve helyezheti ki. A szolgáltató elszállítja továbbá azt a zöldhulladékot az előre meghirdetett szállítási napokon, melyeket a lakók külön erre a célra rendszeresített saját edényükben helyeznek ki és az edényt ellátják zöldhulladék felirattal. Kérjük, hogy a szállítás napján, reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlanuk elé a zöldhulladékaikat, melyet külön ezek gyűjtésére indított járattal szállítjuk el. Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákban háztartási hulladékot vagy egyéb nem oda való anyagokat (veszélyes hulladék, építési – bontási hulladék, állati tetem, trágya, tűzveszélyes hulladékot) találnak, a zsákot nem szállítjuk el. A Vertikál emblémával ellátott zöldhulladék zsákból 1 db-ot Társaságunk március végéig eljuttat valamennyi szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonoshoz. 2017-ben további 7 db zsákot biztosítunk ingyenesen, melyeket 2017. április 18-át követően, ügyfélszolgálatainknál vehetik át.

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Hulladékszállítási naptár