Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet módosításáról

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Ráckeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint megindított eljárásban elkészült Ráckeresztúr Településképi Arculati Kézikönyv módosításának dokumentációja.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet alkalmazása során néhány változás, pontosítás vált szükségessé.

Fontos szempont, hogy a dokumentumokat széles körű helyi támogatás övezze, mert azok hosszú távon befolyásolják a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

A Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településképi rendelet módosításának dokumentációja megtekinthető az önkormányzat hivatalos honlapján (www.rackeresztur.hu), valamint a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Kérem, hogy a dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket írásos formában Ráckeresztúr Polgármesteréhez címezve juttassák el 2018. július 13. napjáig.

Ráckeresztúr TAK módosítás 2018

TR módosítás tervezet végleges