TÁJÉKOZTATÓ

– az „új KATA-ról”

Az Országgyűlés elfogadta az „új KATA” törvényt, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, ezzel egyidejűleg 2022. szeptember 1-jétől fontos változások lépnek életbe, melyek a helyi iparűzési adózást is érintik.

Az „új KATA” szeptember elején hatályba lépő szabályai szerint a változásról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2022. szeptember 25-ig kell benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz (NAV).

Az „új KATA”-ba jelentkezőknek – a NAV-hoz történő bejelentés mellett -, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál is a KATA adózási módot szeretnék választani, egy egyszeri bejelentést kell tenniük, melynek beadási határideje:

2022. október 15. napja.

2022. szeptember 1-jétől az önkormányzatnál történő KATA adózási mód választása esetében („új KATA”) ennek szándékát a „Bejelentkezés, változás-bejelentés iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban” c. űrlapon, az E-onkormanyzat (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)) portálon keresztül, elektronikusan kell megtenni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy nem elegendő a NAV felé történő bejelentés, hanem külön be kell jelenteni az önkormányzat felé is, amennyiben a helyi iparűzési adóban is a KATA adózást kívánja választani az adózó, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (9) bekezdésében foglaltak szerint:

39/B. § (9) „A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítás választását a vállalkozó – az adóhatóság által rendszeresített – bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatványon, a kisadózó vállalkozók tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és az adóév február 15-ig jelentheti be, hogy az adó alapját nem a (3) bekezdésben foglaltak szerint kívánja megállapítani. A bejelentkezési, bejelentési, bevallási nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Akik nem tudnak az „új KATA-ba” belépni, őket nem terheli sem adatbejelentési, sem bevallási kötelezettség az önkormányzat felé.

A „régi KATA” a 2022. évi XIII. törvény alapján 2022. augusztus 31-ével megszűnik. Ebből következően – a törvény erejénél fogva – megszűnik a „régi KATA-s” adózókra vonatkozó egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítási módszer.

Önkormányzati adóhatóságunk a számítógépes rendszerében hivatalból, központilag fogja lezárni az adózási módot, és az időarányos adórészt is hivatalból fogja elszámolni (törölni), ezért külön bejelentési kötelezettség nem terheli az adózót.

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal