TÁJÉKOZTATÁS TŰZGYÚJTÁSI TILALOMRÓL

Fejér megye területére 2019. február 28-tól határozatlan ideig tűzgyújtási tilalom került elrendelésre.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban OTSZ.) 225.§ (3) bekezdése alapján: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.”

  • Belterületi ingatlanok területén keletkezett növényi hulladékok szabadtéri égetésére vonatkozó előírások:

Az OTSZ. 225.§ (1) bekezdése alapján: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (IV.16.) önkormányzati rendelet 10.§ alapján: „A rendelet nem ad felmentést a hatóságilag elrendelt általános tűgyújtási tilalom alól.”, ezért

jelenleg belterületen is tilos tüzet gyújtani.

  • Külterületi ingatlanok területén keletkezett növényi hulladékok szabadtéri égetésére vonatkozó előírások:

Az OTSZ. 226.§ (1) bekezdése alapján: „Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.”

Az engedély kérelméhez szükséges dokumentumot az alábbi címen, „Irányított égetés kérelem minta” elnevezéssel találhatja meg:

http://fejer.katasztrofavedelem.hu/letoltheto-dokumentumok

A kérelmet (3000 forint értékű illetékbélyeggel ellátva) legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

A kérelemhez szükséges csatolni a tulajdoni lap másolatát / földhasználati lap másolatát, valamint a térkép mellékelése javasolt.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Amennyiben a kérelemben megjelölt terület az országos tűzgyújtás tilalom alá esik, úgy a kiadott engedély hatályát veszti.

Az országos tűzgyújtási tilalomról az alábbi linken tájékozódhat:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzoltas_tuzgyujtasi_tilalom

  • Tarlóégetés szabályai:

a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,

– a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,

– tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,

– a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A belterületre, valamint a külterülete vonatkozó szabadtéri égetési szabályok megszegése miatt kiszabható bírság összege elérheti a 3.000.000. forintot.

A tűzgyújtási tilalom feloldásáról tájékoztatni fogjuk Önöket.

Ráckeresztúr Község Önkormányzat