Tájékoztatás tüzelő vásárlási támogatás igényléséről

Tüzelő vásárlási támogatást igényelhet az a személy, aki Ráckeresztúron bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitel szerint a településen él. A lakása fa- vagy széntüzeléssel fűthető.

Illetve egyéb fűtőegységgel:

 • szilárd: fabrikett, pellet, lignit, koksz,
 • folyékony: olaj, petróleum, pakura
 • légnemű: PB gáz

Tüzelő vásárlási támogatás pénzbeli ellátásként, elszámolási kötelezettséggel nyújtható azon személy részére:

 • Akinek családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át (199.500 Ft/fő), egyedül álló esetén 800%-át (228.000 Ft/fő), továbbá
 • A kérelmező, valamint háztartásának tagjai életvitelszerűen a kérelemmel érintett lakásban élnek.
 • Tüzelő vásárlási támogatás ugyanazon háztartásra egyidőben csak egy jogosultnak állapítható meg.
 • Tüzelő vásárlási támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a honlapon is elérhető.
 • A kérelem október 15-től március 15-ig nyújtható be.
 • A tüzelő vásárlási támogatás összege alkalmanként 50.000 Ft-ig terjedhet.
 • Ugyanazon kérelmező részére nyújtott tüzelő vásárlási támogatás egy naptári évben nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.
 • A tüzelő vásárlási támogatásra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a képviselő-testület dönt.

A kérelemhez csatolni kell:

 • az igénylő lakcímigazolvány másolatát, TAJ kártya másolatát, személyigazolvány másolatát
 • az egy háztartásban élők együttes jövedelmét igazoló dokumentumokat, igazolásokat (30 napnál nem régebbi)
 • nagykorú gyermek esetén diákigazolvány (matricával ellátva) / hallgatói jogviszonyigazolás
 • és a tüzelőanyag vásárlását igazoló számlát

                                                                                     Ráckeresztúr Község Önkormányzat