TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL

Megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy azok a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek.

A természetbeni támogatás forrásbiztosításához felmérést végeznek a kormányhivatalok a nem vezetékes gázzal vagy távfűtéssel fűtő háztartások településenkénti számáról, amelyet a Statisztikai Hivatal ellenőriz.

A Kormány a felmérés keretében lehetővé teszi, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások 2018. október 15-ig bejelentsék igényüket.

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási    időben (hétfő 8.00-12.00., szerda 8.00- 17.00., péntek 8.00-12.00).

A nyomtatvány itt letölthető az önkormányzat honlapjáról is.

Az önkormányzatok összesítik és haladéktalanul továbbítják az igénybejelentéseket a Belügyminisztériumnak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kormányhatározat értelmében:

„3. a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

  1. b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15-e.
  2. c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült,
  3. d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket”.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos kérdésük van, forduljanak Lukács Zsuzsanna szociális ügyintézőhöz telefonon, vagy ügyfélfogadási időben a hivatalban.

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal