Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

 • Ráckeresztúri Mosoly Óvoda
 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 • Ráckeresztúri Mosoly Óvoda óvodapedagógus
 • munkakör betöltésére.
 • A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 • Foglalkoztatás jellege:
 • Teljes munkaidő
 • A munkavégzés helye:
 • Fejér megye, 2465 Ráckeresztúr, Korniss utca 25.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodapedagógus
 • Illetmény és juttatások:
 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, Főiskolai diploma, erkölcsi, érettségi bizonyítvány, igazolások fénymásolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gáborné Kutasi Katalin nyújt, a +3625455824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda címére történő megküldésével (2465 Ráckeresztúr, Korniss utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sszám: 1456. Ikt.sz. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Gáborné Kutasi Katalin részére a mosolyovoda@rackeresztur.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Gáborné Kutasi Katalin, Fejér megye, 2465 Ráckeresztúr, Korniss utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.