M E G H Í V Ó

A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT

Küldöttgyűlésére

Az ülés helyszíne:              Dunaújvárosi Vízi Társulat hivatalos helyisége

                                            (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30.)

Az ülés időpontja:              2022. május 24. (kedd) 10.00 óra

Napirend:     

  1. 2021. évről szóló műszaki és pénzügyi beszámoló ismertetése és elfogadása
  2. Saját tulajdonú épület eladásával kapcsolatos beszámoló elfogadása és eladás további lépéseinek meghatározása
  3. A Dunaújvárosi Vízi Társulat végelszámolásának elindítása
  4. Aktualizált Vízkárelhárítási Védelmi Terv elfogadása

A mellékleteket és a határozati javaslatokat külön kérésre postázzuk.

A Küldöttgyűlésen a Küldöttek szavazati joggal, a meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt. Határozatképtelenség esetén a második Küldöttgyűlést az eredeti helyszínen és napirenddel 2022. május 24. (kedd) 10.30 órára hívjuk össze. A második Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérem, hogy a Küldöttgyűlésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaújváros, 2022. május 12.

                     Szabó Tamás s.k.                             Némethné Somorácz Márta s.k.

                Intéző Bizottság elnöke                            Felügyelő Bizottság elnöke