KÖZÖSSÉGI FÓRUM TEMATIKA

KÖZÖSSÉGI FÓRUM TEMATIKA

Együttműködési hálózat kialakítása

EFOP-1.2.11-16-2017-00016

 

A workshop időpontja: 2019.02.08 (16:00 és 18:00)

A workshop helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tér 20.

Célcsoport: Önkormányzat döntéshozói, szakmai munkatársai érintett partnerek,

valamint a szélesebb nyilvánosság bevonásával kialakított közösségi fórum

 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 kódszámú pályázat kötelező tevékenysége olyan ösztönző rendszer (16 órai kezdettel) és helyi együttműködési hálózat kiépítése (18 órai kezdettel), amely a pályázatban nevesített 18-35 éves korosztálynak a helyben maradását eredményezi. Ahhoz, hogy az ösztönző rendszer és a tervezett együttműködések hatékonyak lehessenek, jó gyakorlatok megvizsgálása, helyzetelemzés elvégzése, helyben alkalmazható rendszer kialakítása szükséges. Jelen workshop ennek a megvalósulását támogatja.

A workshop tervezett tematikus elemei:

  1. A pályázati Felhívás vonatkozó szabályozásának az áttekintése
  2. Az ösztönző rendszer kereteinek a meghatározása
  3. Azt ösztönző rendszer fő elemeinek a rendszerezése
  4. Az ösztönző rendszerbe történő belépés fő szabályozási eleminek a meghatározása
  5. A célcsoport bevonásának a módszertanának a kijelölése
  6. A helyi együttműködési hálózat tervezett felépítésének a megvizsgálása