Meghívó Ráckeresztúr közösségfejlesztő eseményeire

I. KÖZÖSSÉGI FÓRUM TEMATIKA

Együttműködési hálózat kialakítása

EFOP-1.2.11-16-2017-00016

A workshop időpontja: 2019.02.08 (16:00 és 18:00)

A workshop helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tér 20.

Célcsoport: Önkormányzat döntéshozói, szakmai munkatársai érintett partnerek,

valamint a szélesebb nyilvánosság bevonásával kialakított közösségi fórum

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 kódszámú pályázat kötelező tevékenysége olyan ösztönző rendszer (16 órai kezdettel) és helyi együttműködési hálózat kiépítése (18 órai kezdettel), amely a pályázatban nevesített 18-35 éves korosztálynak a helyben maradását eredményezi. Ahhoz, hogy az ösztönző rendszer és a tervezett együttműködések hatékonyak lehessenek, jó gyakorlatok megvizsgálása, helyzetelemzés elvégzése, helyben alkalmazható rendszer kialakítása szükséges. Jelen workshop ennek a megvalósulását támogatja.

A workshop tervezett tematikus elemei:

  1. A pályázati Felhívás vonatkozó szabályozásának az áttekintése
  2. Az ösztönző rendszer kereteinek a meghatározása
  3. Azt ösztönző rendszer fő elemeinek a rendszerezése
  4. Az ösztönző rendszerbe történő belépés fő szabályozási eleminek a meghatározása
  5. A célcsoport bevonásának a módszertanának a kijelölése
  6. A helyi együttműködési hálózat tervezett felépítésének a megvizsgálása

II. WORKSHOP TEMATIKA

A helyi szerepek kialakítása és a kapcsolódó szereplők kompetenciaalapú felkészítése

EFOP-1.2.11-16-2017-00016

A workshop időpontja: 2019.03.11 (13:00-14:00, 14:00-15:00 valamint 15:00-16:00 óra)

A workshop helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tér 20.

Célcsoport: Önkormányzat döntéshozói, szakmai munkatársai érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság bevonásával kialakított fórum

 A workshop tervezett tematikus elemei:

  1. Az ösztönző rendszer lebonyolításának a szervezeti kereteinek a meghatározása
  2. A helyi társadalmi – gazdasági együttműködési lehetőségek feltérképezése
  3. A helyi együttműködési hálózatok hatékony működtetésének a feltételei

III. WORKSHOP TEMATIKA

Nemzetközi, hazai és helyi jó gyakorlatok adaptálása, tapasztalatcseréje EFOP-1.2.11-16-2017-00016

A workshop időpontja: 2019.03.28 (10:00-12:00)

A workshop helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 2465 Ráckeresztúr, Hősök tér 20.

Célcsoport: Önkormányzat döntéshozói, szakmai munkatársai érintett partnerek,

valamint a szélesebb nyilvánosság bevonásával kialakított fórum

A workshop tervezett tematikus elemei:

1. szakmai műhely keretében egyéni, kiscsoportos beszélgetés helyi szereplőkkel az általuk ismert gyakorlatok feltárására és az azokhoz való érzelmi kapcsolódás erősítése.

Mindenkit várunk szeretettel, kérdés esetén forduljanak az Önkormányzathoz bizalommal a honlapon található elérhetőségeken.