Közlemény rezsitámogatás igényléséről

Az önkormányzat a szociális rendelet módosításával rezsitámogatást vezetett be, melynek szabályai a következők:

A rezsitámogatás a Ráckeresztúron bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Ráckeresztúron élő személy részére az általa életvitelszerűen lakott ingatlanra a villanyáram és földgáz költségek viseléséhez nyújtott évi egyszeri pénzbeli támogatás.

Rezsitámogatásra jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át, egyedül álló esetén 800%-át, és

a)            aktívkorúak ellátásában, időskorúak járadékában, rehabilitációs vagy rokkantási ellátásban vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

b)           hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

c)            a háztartásában tartósan beteget vagy fogyatékkal élőt gondoz,

d)           a gyermekét egyedül nevelő szülő,

e)           akinek a szolgáltató legalább egy hónapban a villamos energiát és a földgázt lakossági piaci áron szolgáltatta.

A rezsitámogatás iránti kérelmet a mellékelt kérelem szerint a naptári év november 1-jétől december 15-ig lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére és ráckeresztúri lakóhelyére kiállított villanyáram és földgáz számlát.

A rezsitámogatás összege nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.

A rezsitámogatásra való jogosultság megállapításáról és megszüntetéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

Amennyiben a rezsitámogatással kapcsolatban kérdésük van, keressék ügyfélszolgálatunkat vagy Lukács Zsuzsanna szociális ügyintézőt a 25/517-907 telefonszámon.

KÉRELEM Rezsitámogatás megállapításához innen letölthető.

Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal