KÖZLEMÉNY

Tisztelt Pályázók!

a 2022. november 4-én, pénteken meghirdetett „FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁT TÁMOGATÓ, KÖZÉP TÁVÚ LAKHATÁSI LEHETŐSÉG IGÉNYBEVÉTELÉRE” elnevezésű pályázat felhívás 1. pontjának 2. bekezdése, 2. pontjának 1. bekezdése valamint 6 pontja az alábbiak szerint módosul:

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, CÉLKITŰZÉSEK

A támogatásból – a projekt eredményeképpen – az Önkormányzat tulajdonában lévő 2465, Ráckeresztúr, Szent János tér 32. szám alatti ingatlan teljes körű felújításon esett át, a

lakásokban laknak. 2022. november 21-től kezdődően, 24 hónapos bérleti időtartamra a fszt. 1. számú lakás ismét beköltözhetővé válik. Ebből kifolyólag Ráckeresztúr Község

Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 pályázathoz kapcsolódóan újabb felhívást tesz közzé (továbbiakban: Felhívás) „Középtávú lakhatási lehetőség” elnyerésére a felújított

ingatlan fszt. 1. számú lakására vonatkozóan.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen Felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az alábbi feltételeknek

együttesen megfelel:

· lakóhelyként Ráckeresztúrt választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat),

akik ebbe a célcsoport korosztályba tartoznak 2022. november 21. napján (tervezett lakásbérleti szerződés megkötésének dátuma, mely a projektbe belépés dátuma is egyben)

· magyar állampolgár;

6. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A beérkező pályázatokat az Önkormányzat kijelölt döntéshozói megvizsgálják, rangsorolják.

A végső döntést 2022. november 16. napjáig hozzák meg. A lakásbérleti szerződés megkötésének tervezett dátuma: 2022. november 21. hétfő

A módosítás értelmében a 2022. november 10-i döntéshozás határideje 2022. november 16-ra, míg a tervezett lakásbérleti szerződéskötés időpontja 2022. november 15-ről 2022. november 21-re módosul.

A felhívás egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Sikeres pályázást kívánunk!

Ráckeresztúr Község Önkormányzata