Jövő héttől vehetők át az új szelektív hulladékgyűjtők

Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül. Ráckeresztúr Község Önkormányzata vállalta a gyűjtőedények kiosztásának megszervezését, így a korszerű szelektív gyűjtés már az idei évben elindulhat Ráckeresztúron.

Mi a teendő?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentesen használatra biztosít szerződésenként 1 db, új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni. Mind az edény (kuka) maga, mind annak ürítése is díjmentes!

Ennek érdekében Önnek annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja, és azt rendeltetésszerűen használja.

Az új gyűjtőedény átvételi helyét és idejét a szórólap hátoldalán találja.

Kérjük, hogy az átvételhez a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz a mintát mellékeljük. Ha a lakcíme nem a szolgáltatással érintett ingatlanba van bejegyezve, akkor vigye magával a szolgáltatási szerződését, vagy egy hulladékgyűjtési díjról szóló számláját is.

Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a 2021. évi hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon (kéthetente szerdánként) kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen hulladékok gyűjthetők, a mellékelt szórólap és az edényre ragasztott tájékoztató is segít eligazodni.

A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényében gyűjtse. Ennek elszállítása továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik.

Bővebb információt találhat a hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.vertikalzrt.hu

Köszönjük együttműködését!

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Ráckeresztúr Község Önkormányzata

——————————————————————————————————————–

Tájékoztató az elkülönítetten gyűjtendő hulladékok köréről és a gyűjtőedény használatáról

A két edényes hulladékgyűjtési rendszer bevezetése után közszolgáltatója a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén:

Műanyag-, fém-, és papír csomagolási hulladék gyűjtése

Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:

  • műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, műanyag zacskó, fólia, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok LAPOSRA TAPOSVA.
  • papír (pl újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
  • Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva)
  • fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, kupak nélkül, kilapítva rakják a gyűjtőbe, így kevesebb helyet igényel!

Kérjük ne tegyen bele gyermekjátékot, műanyag vödröt, polisztirolt, nem újrahasznosítható műanyagból készült tárgyakat és kommunális hulladékot.

Papírhulladék gyűjtése kötegelve:

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve az edény mellé helyezze el, olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja és ne szóródhasson szét!

  • újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

A műanyag- fém- és a papírhulladék gyűjtése egyidőben történik!

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék ne legyen olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

A műanyag-, fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja.

Az ingatlanhasználó a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet átvételével tudomásul veszi az alábbiakat:

1.       Az Ingatlanhasználó személyének változása esetén az Ingatlanhasználó köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni a Közszolgáltatóval. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.

2.       Ingatlanhasználó az edényzetet köteles a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. Az edényzet rendeltetésellenes használatából adódó károkért, valamint az edényzet elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó kártérítési felelősséggel tartozik.

3.       Ingatlanhasználó az edény átvételével kötelezi magát arra, hogy azt csak szelektív hulladékgyűjtésre használja, és gyűjtési napokon ürítésre kihelyezi reggel 6 óráig.

A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonát és a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., mint Közszolgáltató bérleményét képezi.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás,

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

——————————————————————————————————————–

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató a listán nem szereplőknek Dunanett

Adatkezelési tájékoztató_kiosztáshoz Vertikál és alvállalkozói

Meghatalmazás