Ingyenes drogprevenciós továbbképzés – 2020. október 13-15.

Szeretettel hívjuk és várjuk INGYENES, kreditpontot adó, akkreditált drogprevenciós továbbképzésünkre pedagógusoknak és szociális szférában dolgozóknak

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése az iskolákban.
A drogprevenció iskolai lehetőségei.

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése a tinédzser és fiatal felnőtt korosztályban. A drogprevenció lehetőségei a szociális területen


Időpont: 2020. október 13-15.


Pedagógus-továbbképzés adatai:
Nyilvántartási szám: PED/944-12/2019
A továbbképzés óraszáma: 60 óra


Szociális továbbképzés adatai:
Engedélyszám: T-07-015/2017
A továbbképzés kreditértéke: 50 pont


A képzés ingyenes!
Figyelem! Étkezést, szállást nem tudunk biztosítani.

Helyszínváltozás! A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel – szociális intézményben nem tartható tanfolyam –, képzésünket Budapestre helyeztük át.

Az új helyszín: Tisztás Közösségi Hely, Budapest X. kerület, Zágrábi utca 3-5. fszt. (sarokingatlan, az Ecseri vagy a Pöttyös utcai metrómegállótól pár perc sétára)
A Tisztás Közösségi Hely a drogmisszió részlegeként drog- és alkoholmentes.

A képzést a járványügyi szabályokat betartva, kis létszámmal, a résztvevők biztonságára ügyelve szervezzük meg. Ezért az alábbi biztonsági szabályok betartását kérjük:
– Ha nem érzi jól magát, lázas, köhög, kérjük, maradjon otthon.
– Kérjük, viseljen maszkot a képzés teljes időtartama alatt.
– Kérjük, használja a helyszínen kihelyezett kézfertőtlenítőket.

A továbbképzés célja:

A résztvevők alapvető addiktológiai ismeretekhez jussanak, tanulják meg a drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára.

A szakembereket képessé kívánjuk tenni arra, hogy a drog és függőség kérdései, s a hozzá kapcsolódó rizikók megbeszélhetővé váljanak iskolai környezetben is, hogy a fiatalok védekező készségei megerősödhessenek. A pedagógusok a tanult készségeket egyéb tanórai és pedagógiai helyzetekben is felhasználva váljanak nyitottabbá és felkészültebbé az iskola egészségfejlesztési feladatai iránt.

A résztvevők ismerjék a drogok fajtáit, hatásait, a szerhasználat kialakulását, a drogkarrier lefolyását, következményeit, a szerhasználattal összefüggő személyiségzavarokat, azt, hogy mikor tekintjük a szerhasználatot betegségnek. Ismerjék a drogmegelőzés és -gyógyítás, valamint az esetmegbeszélés, szupervízió működésének módszereit.

Legyenek képesek a személyközpontú megközelítés – empátia, tolerancia, kongruencia, spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására, a nondirektivitás, a motivációs interjú használatára. Legyenek képesek a hivatásszerepben megtapasztalt (érzelmi, magatartási, életvezetési, kapcsolati) problémahelyzetek reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására, a kollegiális szakmai együttműködés használatára. A pedagógusok és szociális szakemberek sokszor eszköztelenek a drogprevenciós foglalkozások megtartására.
A diákok, illetve a szociális ellátásba kerülők lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására sem a pedagógusképzés, sem a szociális alapképzés nem készíti fel kellőképpen a szakembereket. Az érett személyiség kialakulásának egyik legfontosabb színtere az iskola, ezért azok egészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb. E továbbképzés a drogprevenciós tevékenység bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket.

A képzés 30 órás, 3 x 1 napos (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás, 3 x 1 napos esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a drogmegelőzés kérdésköreit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a szakembereket. A második 30 órában a résztvevők személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítséget konkrét drogprevenciós tapasztalataik feldolgozásához. A 3 x 1 napos esetmegbeszélő alkalmakat a résztvevőknek alkalmas napokon tartjuk a projekt elején, közepén és befejezés előtt.
A követelmények jellege miatt (/ön/reflektivitás, készségbeli fejlődés) szokványos záró vizsgaforma nem alkalmazható. A kiértékelés alapja a csoportban zajló kölcsönös visszajelentések rendszere.

A résztvevők az első 30 órás modul befejezéseként 20 kérdésből álló tételsor alapján (addiktológiai alapismeretek, megelőzés és kezelés eszköztárának és lehetőségeinek elsajátítása) tesznek vizsgát a továbbképzés elméleti anyagából, mely a problematika megértését helyezi a fókuszba.
Az esetmegbeszélő alkalmak zárásaként 2-3 oldalas (másfeles sorköz, 12-es betűméret) házi dolgozatot készítenek, mely
A) saját drogprevenciós munkából esetfeldolgozás
B) drogprevenciós elméleti probléma kifejtése
C) drogprevenciós témából szabadon választott probléma gyakorlati megközelítésű feldolgozása úgy, hogy az tükrözze a megszerzett ismereteket és a pedagógus saját szakmai önreflexióját.
Záró (3-5 oldalas, másfeles sorköz, 12-es betűméret) dolgozatot írnak, mely a drogprevenciós továbbképzésről írt önreflektív elemzés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az elméletből letett sikeres vizsga, a dolgozatok beadása és a továbbképzésen való 90%-os részvétel.

Képzéseinkre az alábbi linkre kattintva jelentkezhet:

https://forms.gle/QVbDFWut7QTZAFEe9
Jelentkezési határidő: 2020. október 10.

További információ: 06-30-314-3417, tovabbkepzes@kimm.hu