HIRDETMÉNY – Lakossági fórum a készülő Településképi Arculati Kézikönyvről és Településképi rendeletről

Értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítését határozta el.

 

Az országgyűlés 2016. évben megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényt, melynek célja, hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében Településképi Arculati Kézikönyvet és helyi településképvédelmi rendeletet alkossanak. A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet V. és VI. fejezete tartalmazza.

 Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

A lakosság teljeskörű tájékoztatása érdekében a készülő tervvel kapcsolatban lakossági fórumot tartunk szeptember 28-án (csütörtökön) 18:00-kor a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal nagytermében, ahová minden érdeklődőt várunk.

A lakossági fórum célja, hogy megismerjük a lakosság településképre vonatkozó véleményét, javaslatait annak érdekében, hogy a készülő terv a helyi közösség javaslatainak figyelembe vételével készüljön.

 A lakossági fórumot követően 2017. október 10-ig javaslataikat eljuttathatják a polgármesteri hivatalba.

 

Ráckeresztúr, 2017. szeptember 13.

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

polgármester