HIRDETMÉNY – Felhívás írásbeli javaslattételre a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítését határozta el.

 Az országgyűlés 2016. évben megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényt, melynek célja, hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében Településképi Arculati Kézikönyvet és helyi településképvédelmi rendeletet alkossanak. A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet V. és VI. fejezete tartalmazza.

 Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

Fentiek alapján kérem a lakosságot és a partnereket, hogy 2017. október 10-ig tegyék meg előzetes írásos javaslataikat, véleményüket a készülő tervekkel kapcsolatban.  Az előzetes véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal címére (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.) vagy a muszak.ph@rackeresztur.hu e-mail címekre.

A készülő tervvel kapcsolatban tájékoztatás a polgármesteri hivatalban kérhető Világosi Zsuzsanna műszaki ügyintézőtől.

 

Ráckeresztúr, 2017. szeptember 13.

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

polgármester