HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk az érintett Partnereket, hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelete szerint megindított eljárásban elkészült Ráckeresztúr Településképi Arculati Kézikönyve és a településképvédelméről szóló rendelet-tervezetének  véleményezési dokumentációja.

A Településképi Arculati Kézikönyv a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Célja, hogy lényegretörően, mindenki számára érthető módon mutassa be a település építészeti arculatát meghatározó jellemzőit, épített és természeti értékeit, valamint a helyiek közös lakókörnyezetének minőségi alakításával kapcsolatos elvárásait, javaslatait. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki. Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél célunk, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon, és mindenki számára lehetőséget nyújtsunk arra, hogy ötleteit, véleményét megismerjük, és azt a kézikönyvbe beépítsük. Fontos szempont, hogy a dokumentumokat széles körű helyi támogatás övezze, mert azok hosszú távon befolyásolják a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

A Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentációja 2017. november 24-ét követően megtekinthető a község  hivatalos honlapján (www.rackeresztur.hu), valamint a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatalban  ügyfélfogadási időben.

A dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket írásos formában Ráckeresztúr Község Polgármesteréhez címezve írásban nyújtsák be, vagy elektronikusan muszak@rackeresztur.hu email címre juttassák el 2017. december 10-ig.

Ráckeresztúr Község Önkormányzata a fenti témával kapcsolatban lakossági fórumot tart, melynek ideje: 2017. november 24. (péntek) 18:30 óra (közmeghallgatás után)

helyszíne:

Tornacsarnok, Ráckeresztúr, Hősök tere 3.

 

dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

polgármester