Figyelmeztetés baromfi- és sertéstartóknak

Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozatával szigorította a baromfitartással kapcsolatos szabályokat, illetve az afrikai sertéspestis Magyarországra történő esetleges behurcolásának késedelem nélküli felderítése érdekében a 2/2017. számú határozata jelent meg.

Ennek értelmében:

Az ország területén található valamennyi állattartóra vonatkozóan előírom, hogy baromfi csak zártan tartható vagy amennyiben ez nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval fedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületének megegyező nagyságúnak kell lennie.

A leírt feltételek visszavonásig, illetve új feltételrendszer kihirdetéséig maradnak hatályban.”

„A sertéstartóknak az Éltv.-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az észleléstől számított 24 órán belül kell jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha sertésük elhullott vagy megbetegedett.”

„A vadászatra jogosultak az Éltv.-ben foglalt bejelentési kötelezettségük teljesítése során az ország egész területén kötelesek írásban bejelenteni – az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal által megadott módon – minden tudomásukra jutott, vaddisznót érintő elhullást. A bejelentést a hulla észlelésétől számított 24 órán belül kell megtenni és annak tartalmaznia kell a hulla fellelési helyének földrajzi koordinátái, vagy a helyszín részletes leírását.”

Felhívjuk a figyelmüket, hogy „Amennyiben az állattartó e határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.”

Kérjük a lakosságot, hogy állataik iránti felelősséggel a fenti előírásokat tartsák be, és erre figyelmeztessék szomszédaikat, ismerőseiket is!

                                                                       Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal

Az országos főállatorvos határozata (letölthető pdf)