Felhívás

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Több bejelentés érkezik a gazos, gondozatlan ingatlanokkal kapcsolatban, ezért egy általános tájékoztatást adunk az ingatlantulajdonosok feladatairól, kötelezettségeiről.

Az ingatlantulajdonos feladata az ingatlana és az ingatlana előtti úttest szegélyéig terjedő területnek (ideértve az árkot és a járműbehajtó átereszét is) gondozása, tisztántartása. Ez a művelés alatt álló telkekre is vonatkozik.

A Kormányhivataltól kapott tájékoztatás alapján a parlagfű-mentesítésre javasolt kaszálási időpontok (a növényzet fejlődését figyelembe véve):

  1. kaszálás: június 4-8.
  2. kaszálás: július 2-6.
  • kaszálás: július 30-augusztus 3.
  1. kaszálás: augusztus 27-31.

Ennek elmulasztása esetén hatósági eljárás indítható, és közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség. Ezt elkerülendő, kérjük Önöket, hogy ingatlanaikat és azok környezetét tegyék rendbe, mert általános ellenőrzés lesz a község területén június második felében.

Addig is kérjük a szomszédok türelmét, megértését, amennyiben a határidőig a gazos ingatlanokon nem történik változás, hatósági eljárást indítunk a mulasztó ingatlantulajdonosokkal szemben.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földhivatali Osztálya tájékoztatása szerint Ráckeresztúron 2018. július 12-én (csütörtökön) komplex határszemlét tartanak, melynek célja a termőföldek hasznosítási (gyommentesítési) kötelezettségének ellenőrzésén felül, a termőföld engedély nélkül más célú hasznosításának felmérése, a művelési ágak ingatlan-nyilvántartási állapottal való egyezőségének vizsgálata, valamint az aranykoronás földminősítési rendszerhez tartozó mintaterek felülvizsgálata és a földminősítési adatok karbantartása.

Nagy Gábor

jegyző