F E L H Í V Á S

Letölthető jelentkezési lap

 A Fejér Megyei Kormányhivatal a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendeletben meghatározottak szerint térítésköteles hivatásos gondnoki képzést tart.

A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a gondnokság alá helyezett személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.

 

A képzésre jelentkezés határideje:         2018. április 20.

 

A képzésre szóló jelentkezési lapot elektronikus úton gyamhivatal@fejer.gov.hu, vagy postai úton a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. szám alá kell eljuttatni.

 

A képzés ideje:

2018. május 2.     9 órától   17.00  óráig

2018. május 3.     9 órától   17.00  óráig

2018. május 4.      9 órától  17.00  óráig

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. május 5. 9 órától

 

A képzés és a vizsga helye: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.  I. emelet Rézterem

 

A képzés díja: 40.000,- Ft (mely tartalmazza a tananyag költségét és a vizsgadíját is)

 

A képzés díjának megfizetési módja: A Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00299640-00000000 számú számlájára átutalással „hivatásos gondnokképzés” közlemény feltüntetésével,  vagy átutalási posta utalványon (sárga csekk), melyet kérésre a Szociális és Gyámügyi Osztály postai úton megküld.

 

A képzés díjának befizetési határideje:   2018. április 24.

 

A képzést a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya munkatársai tartják.

 

A képzésre jelentkezés feltétele:

A képzésre az a legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) rendelkező nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár jelentkezhet, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.

A jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány, vagy diploma másolatát. (Az eredeti bizonyítványt az ellenőrzés érdekében az első képzési napra el kell hozni a képzés helyszínére.)

 

 A képzésen való részvétel feltétele:

A képzésen való részvétel feltétele, hogy a képzés díját a jelentkező legkésőbb 2018. április 24. napjáig megfizesse. A képzés díjának megfizetését követően a jelentkezők részére a Fejér Megyei Kormányhivatal a részvételi díjról számlát állít ki a részvevő által megadott névre és címre, mely számla a képzés első napján kerül átadásra a résztvevőnek.

 

A képzés időtartama: 28 óra, amely az írásbeli vizsga 1 órás időtartamát is magában foglalja.

 

A képzés tematikáját a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendelet melléklete tartalmazza. A képzés szakmai anyaga a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kidolgozott és aktualizált tananyag.

 

A vizsga:

Nem bocsátható vizsgára az aki, a képzés során több mint 4 óráról hiányzott. Ebben az esetben a résztvevő a képzés díjának ismételt megfizetése nélkül vehet részt a következő képzésen.

A képzés teszt kérdésekből álló írásbeli vizsgával zárul. A felkészítést végző oktatók végzik az írásbeli dolgozat értékelését.

 

Az értékelés során a lehetséges minősítések: megfelelt, nem felelt meg.

 

Az írásbeli dolgozatokat a Fejér Megyei Kormányhivatal 10 évig köteles megőrizni.

 

Tanúsítvány:

 A képzésben részt vevők a képzés sikeres elvégzéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal által kiadott tanúsítványt kapnak.

A tanúsítványban szereplő képzettség megnevezése: hivatásos gondnok.

Az új hivatásos gondnokok ettől az időponttól kezdődően létesíthetnek ilyen minőségben jogviszonyt.

A képzésben eredményesen részt vett személy – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 102. § (3) bekezdésében előírt – adatait, valamint a tanúsítványok másolatait a Fejér Megyei Kormányhivatal megküldi Budapest Főváros Kormányhivatalának, ahol azokat nyilvántartásba veszik, és sorszámmal látják el.

A képzéssel kapcsolatban a Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályán dr. Faddi Tímea osztályvezető (06-22/514-780) vagy Csüriné Cibián Piroska gyámügyi szakügyintéző (06-22/526-937) áll az érdeklődők rendelkezésére.

 

Székesfehérvár, 2018. március 27.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály

 Szociális és Gyámügyi Osztálya

Letölthető jelentkezési lap