Beiskolázás 2023

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (2) értelmében a gyermek abban az évben, amikor a 6. életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek óvodai nevelésének további egy nevelési évvel történő meghosszabbítása kérhető. A tankötelezettség elhalasztását kizárólag a szülők (törvényes képviselők) kérelmezhetik, az Oktatási Hivatal honlapján olvasható útmutató szerint.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Az elektronikusan kitöltött űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni, majd a csatolt dokumentumokkal együtt postai úton az Oktatási Hivatal címére (Oktatási Hivatal, Budapest 1982) megküldeni legkésőbb az 2023. január 1. és január 18. között. Az eljárás az Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is bonyolítható.

Amennyiben a szülő a gyermek tankötelessé válását megelőző tanévben kívánja gyermekét iskolába íratni, az eljárásrend során az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltött kérelem kitöltése és postázása vagy Ügyfélkapun keresztül történő benyújtása szükséges. Részletes tudnivalók az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A tankötelezettség megkezdésének elhalasztását alátámasztó szakmai dokumentum (vélemény, jellemzés) kérhető a gyermek óvodapedagógusaitól, a gyermekkel intézményes keretek között foglalkozó logopédustól, gyógypedagógustól, pszichológustól; a gyermeket ellátó szakorvostól, háziorvostól.

A beérkezett kérelmeket az Oktatási Hivatal szakemberei feldolgozzák, döntést hoznak. A döntést a megfogalmazott indoklás, csatolt alátámasztó dokumentumok alapján hozzák meg: a kérelemnek helyt adnak, tehát maradhat még egy évet óvodában a gyermek vagy elutasítják, tehát szeptember 1-én tankötelessé válik. Amennyiben a beküldött dokumentáció alapján nem tudnak szakmailag megalapozott döntést hozni, a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatot rendelik ki szakértőnek, ez azt jelenti, hogy a gyermek egy hagyományos „iskolaérettségi vizsgálaton” vesz részt a pedagógiai szakszolgálat által megadott időpontban, melyről a szülő értesítést kap. Ha a szülő gyermekével önhibáján kívül nem jelenik meg a vizsgálaton, további egy időpont jelölhető ki (igazolás szükséges). Amennyiben távolmaradását nem igazolja, több időpont nem adható.

Az eljárásrend a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekre is érvényes.

Martonvásár, 2022. november 03.

Szabó Antalné

igazgató

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Martonvásári Tagintézménye