Álláshirdetés

A Baracskai Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Baracskai Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

közterület-felügyelői feladatkör a 29/2012. (III. 07.) Korm. rendelet 1. melléklet 30/II. pontja alapján

Ellátandó feladatok:

a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos eseti jellegű feladatok, hatósági feladatok, a településen telepített térfigyelő kamerák működtetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a közterület-felügyelői és hatósági feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Baracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének az illetményalap megállapításáról szóló 24/2016. (XIl. 19.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői vizsga,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       baracskai, kistérségi helyismeret
 •       közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolatát, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeleczkyné Szabó Katalin nyújt, a 06-30-517-8873 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Baracskai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 •       Személyesen: Szeleczkyné Szabó Katalin, Fejér megye, 2471 Baracska, Kossuth Lajos utca 29. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a jegyző fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Baracska Község Önkormányzatának hirdetőtábláin – 2017. július 17.
 •       Baracska Község Önkormányzatának honlapján – 2017. július 17.
 •       A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tásulás tagönkormányzatainak honlapjain – 2017. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.baracska.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.