Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Dr. Nagy Gábor jegyző

Telefon: 06-25/517-902; e-mail: jegyzo@rackeresztur.hu

 

Molnár Nóra titkársági ügyintéző

♦ képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok

♦ üzletek és vállalkozások működése, telepengedélyezés

♦ mezőgazdaság, termőföld kifüggesztés, vadkár

 

Bilikné Bakonyi Edit igazgatási ügyintéző

♦ anyakönyvvezetői feladatok

♦ népesség-nyilvántartási feladatok

♦ hagyatéki eljárás

♦ családi csődvédelem

♦ Bursa Hungarica-pályázat

 

Lukács Zsuzsanna szociális ügyintéző

♦ szociális és gyermekvédelmi ügyek

♦ települési támogatások

 

Világosi Zsuzsanna műszaki ügyintéző

♦ műszaki ügyek, településrendezés, telekalakítás

♦ közterületek, közutak, közszolgáltatások

♦ katasztrófavédelem

 

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető

♦ önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodása

♦ költségvetési támogatások és pályázatok elszámolása

 

 Izsó Rebeka számviteli ügyintéző

♦ számviteli, könyvelési feladatok

♦ pénztár

 

Szente Diána munkaügyi ügyintéző

♦ munkaügyek

♦ közfoglalkoztatás

 

Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző

♦ adóügyek

♦ talajterhelési díj, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás

♦ adó- és értékbizonyítvány, adók módjára történő végrehajtás

♦ magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések bejelentése

 

Csesztreginé Osztafin Ilma ügyfélszolgálati ügyintéző

♦ Ügyfélszolgálat

♦ iratkezelés