Szervezeti felépítés

Szervezeti felépítés

Dr. Nagy Gábor jegyző

Telefon: 06-25/517-902; e-mail: jegyzo@rackeresztur.hu

Molnár Nóra titkársági ügyintéző

♦ képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok

♦ üzletek és vállalkozások működése, telepengedélyezés

♦ mezőgazdaság, termőföld kifüggesztés, vadkár

♦ műszaki ügyek, településrendezés, telekalakítás

♦ közterületek, közutak, közszolgáltatások

Bilikné Bakonyi Edit igazgatási ügyintéző

♦ anyakönyvvezetői feladatok

♦ népesség-nyilvántartási feladatok

♦ hagyatéki eljárás

♦ családi csődvédelem

♦ Bursa Hungarica-pályázat

♦ katasztrófavédelem

Lukács Zsuzsanna szociális ügyintéző

♦ szociális és gyermekvédelmi ügyek

♦ települési támogatások

Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető

♦ önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodása

♦ költségvetési támogatások és pályázatok elszámolása

Izsó Rebeka számviteli ügyintéző

♦ számviteli, könyvelési feladatok

♦ pénztár

Szente Diána munkaügyi ügyintéző

♦ munkaügyek

♦ közfoglalkoztatás

Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző

♦ adóügyek

♦ talajterhelési díj, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás

♦ adó- és értékbizonyítvány, adók módjára történő végrehajtás

♦ magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések bejelentése

Csesztreginé Osztafin Ilma ügyfélszolgálati munkatárs

♦ Ügyfélszolgálat

♦ iratkezelés