Budapest
+C

Szervezeti felépítés

Dr. Nagy Gábor jegyző
Telefon: 06-25/517-902; e-mail: jegyzo@rackeresztur.hu
 
Molnár Nóra titkársági ügyintéző
     ♦ iratkezelés
     ♦ képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok
 
Bilikné Bakonyi Edit igazgatási ügyintéző
     ♦ anyakönyvvezetői feladatok     
     ♦ népesség-nyilvántartási feladatok
     ♦ hagyatéki eljárás
     ♦ családi csődvédelem
     ♦ Bursa Hungarica-pályázat
 
Lukács Zsuzsanna szociális ügyintéző
     ♦ szociális és gyermekvédelmi ügyek
     ♦ települési támogatások
 
Világosi Zsuzsanna műszaki ügyintéző
     ♦ műszaki ügyek, településrendezés, telekalakítás
     ♦ üzletek és vállalkozások működése, telepengedélyezés
     ♦ közterületek, közutak, közszolgáltatások
     ♦ mezőgazdaság, termőföld kifüggesztés, vadkár
     ♦ katasztrófavédelem
 
Tóthné Győrffy Mária pénzügyi csoportvezető
     ♦ önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodása
     ♦ költségvetési támogatások és pályázatok elszámolása
 
 Izsó Rebeka számviteli ügyintéző
     ♦ számviteli, könyvelési feladatok
     ♦ pénztár
 Szente Diána munkaügyi ügyintéző
     ♦ munkaügyek
     ♦ közfoglalkoztatás
 
Heráné Hegyi Györgyi adóügyi ügyintéző
     ♦ adóügyek
     ♦ talajterhelési díj, szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás
     ♦ adó- és értékbizonyítvány, adók módjára történő végrehajtás
     ♦ magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezések bejelentése

 

Csesztreginé Osztafin Ilma ügyfélszolgálati munkatárs
     ♦ Ügyfélszolgálat