Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyvről és a településképi rendelettervezetről

Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyvről és a településképi rendelettervezetről

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Ráckeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete szerint megindított eljárásban elkészült Ráckeresztúr Településképi Arculati Kézikönyvének véleményezési dokumentációja.

A Településképi Arculati Kézikönyv a lakosság és a döntéshozók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Célja, hogy lényegretörően, mindenki számára érthető módon mutassa be a város építészeti arculatát meghatározó jellemzőit, épített és természeti értékeit, valamint az ráckeresztúriak közös lakókörnyezetének minőségi alakításával kapcsolatos elvárásait, javaslatait. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki. Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész közreműködésével készül.

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél célunk, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon, és mindenki számára lehetőséget nyújtsunk arra, hogy ötleteit, véleményét megismerjük, és azt a kézikönyvbe beépítsük. Fontos szempont, hogy a dokumentumokat széles körű helyi támogatás övezze, mert azok hosszú távon befolyásolják a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

A Településképi Arculati Kézikönyv véleményezési dokumentációja megtekinthető az önkormányzat hivatalos honlapján (www.rackeresztur.hu), valamint a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Kérem, hogy a dokumentummal kapcsolatos észrevételeiket írásos formában Ráckeresztúr Polgármesteréhez címezve juttassák el 2017. december 10. napjáig.

Letölthető: Településképi Arculati Kézikönyv (.pdf)

Letölthető: Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet tervezete a településkép védelméről