Óvodai beíratás

Várjuk azokat a Szülőket, akik gyermeküket a Ráckeresztúri Mosoly Óvodába szeretnék beíratni a 2017/2018-as nevelési évre.

Köznevelési törvény 8. § (1) Az óvoda 3 éves kortól nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti (2017. szeptember 1.–2018. február 28. között), feltéve, hogy minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

 Beíratás ideje:

2017. május 8-tól 2017. május 12-ig, reggel 8 órától 16 óráig

Beíratás helye: 

Ráckeresztúri Mosoly Óvoda, Korniss u. 25.

Jelentkezéskor a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzenés hozza magával a következő okmányokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványát (a gyermek lakcímkártyáját);
  • a gyermek TAJ kártyáját;
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyét (kártya), regisztrációs igazolást és a szülők munkáltatói igazolását.

 A vezető által, a felvételi határozatok kiküldésének határideje: 2017. május 31.

A felvett gyermekek óvodai jogviszonya 2017. szeptember 1-jétől kezdődik, ami egyben az első nevelési nap kezdete is.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

 Mosoly Óvoda dolgozói és gyermekei

 Baki Bálintné óvodavezető