Felhívás partnerségi egyeztetésre

 

Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket és gazdálkodó szervezeteket, hogy Ráckeresztúr Község Önkormányzata új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítését határozta el.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító helyi önkormányzati rendelet alapján ezúton értesítem a partnereket a készítendő településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről.

A tervkészítés célja: Ráckeresztúr teljes közigazgatási területét érintően a településrendezési eszközök felülvizsgálata vált szükségessé, mert a Kormányrendelet 45. § (1) bekezdése értelmében a hatályban lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-ig alkalmazhatók.

Az új településrendezési eszközök a Kormányrendeletnek megfelelő tartalmú településfejlesztési koncepció alapján kerülnek kidolgozásra. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a településfejlesztési koncepcióval összhangban készül a településszerkezeti terv.

A településrendezés együttes célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Cél továbbá, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének megfelelően a hatályos építésügyi jogszabályoknak megfelelő új helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet fogadjon el.

A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2017. április 24-ig előzetes írásos véleményt nyilváníthatnak a készülő tervekkel kapcsolatban. Az előzetes véleményeket írásban kérjük eljuttatni a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatal címére (2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20.) vagy a muszak@rackeresztur.hu e-mail címre.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner: a lakosság, az érdek-képviseleti szervek, az érintett helyi önkormányzati szervek, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek és intézmények.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük!

Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester