EFOP-1.2.11-16 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Párom és én vásárolunk egy házat Ráckeresztúron, az adásvételi szerződés már elkészült, a teljes kifizetés május végéig megtörténik, de a beköltözésünk a tulajdonossal való megegyezés alapján csak július egytől történne meg. Érdeklődni szeretnék, hogy ebben az esetben is van lehetőségünk még beadni a pályázatot? Lakcímkártya helyett az adásvételi szerződés másolata esetleg megfelelő lehet a pályázat benyújtásához?

Kapcsolattartó válasza: A pályázat benyújtásához nem szükséges a lakcímkártya, a Képviselőtestület anélkül is hozhat támogatási döntést azzal a feltétellel, hogy a folyósítás feltétele a lakcímkártya benyújtása. A támogatás a lakcímkártya bemutatását követő hónaptól kezdődően válhat folyósíthatóvá. Fontos feltétel még, hogy a támogatást legalább hat hónapig igénybe kell venni, és az utolsó folyósításnak 2020. augusztus 31-ig meg kell történnie, azaz a lakcímkártyát legkésőbb 2020. március 31-ig be kell mutatni.

2. ” A közösség érdekében társadalmi munkát végez az ösztönző támogatás ideje alatt, összesen minimum 24 óra (vagy a többletpontszámért vállalt) mennyiségben;” bekezdés alatt pontosan mit is értenek? Mármint pontosabban mikor, és hol, és konkrétabban milyen munkát?

Kapcsolattartó válasza: Az elvárt közösségi munka hasonló lenne, mint a középiskolások által teljesítendő közösségi szolgálat. Ennek megfelelően a társadalmi munka során végzett feladat olyan tevékenységet/tevékenységeket jelent, amely(ek) a helyi közösség javát szolgálják, és amelyek a településen vagy annak közvetlen környezetében ‒ esetleg néhány kilométeres körzetében ‒, valósulnak meg.

A pályázók ‒ az önkormányzat illetékesével való egyeztetés alapján ‒ maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az önkormányzat által megszervezett vagy a maguk által javasolt, az önkormányzat által pedig elfogadott tevékenységek közül. A társadalmi munka kapcsán a felek (önkormányzat, támogatott magánszemély) anyagi érdeke a programban nem merülhet fel, a támogatott tevékenysége nem juttathat senkit ilyen jellegű előnyhöz, haszonhoz. Az önkormányzat feladata és felelőssége társadalmi munka szervezése és koordinálása, ezért előírás, hogy csak az önkormányzat szervezésében, vagy annak előzetes jóváhagyása alapján lehet a tevékenységet végezni. A társadalmi munka keretében elfogadunk minden közösségépítő, településszépítő jellegű munkát. A Hivatal előzetes javaslatai: parkgondozás, virág- és faültetés, óvodai/iskolai kertrendezés, könyvtári állományrendezés, hivatali ügysegédi tevékenység, rendezvényszervezés, részvétel közösségi rendezvények lebonyolításában, illetve bármilyen, a pályázó által felajánlott, közösségi célt szolgáló munka. Ez lehet a szakmájába vágó vállalás is: kisebb festési, kőműves munka, bármilyen javítás, informatikai fejlesztés, művészi, vagy tudományos munka, a lényeg, hogy a település lakói javát szolgáló felajánlás legyen.

A támogatott pályázó és az önkormányzat közötti egyeztetés alapján történő vállalás(ok)ról feljegyzés készül, amelyben rögzítésre kerül, hogy a támogatott pályázó mit, milyen ütemezésben kíván vállalni (havi, vagy heti bontásban, vagy pontosan mely napokon végezné a munkát, stb.). A teljesítést külön nyomtatványon vezetjük majd, hasonlóan, mint a középiskolai közösségi szolgálatnál, természetesen akadályoztatás esetén az ütemezés mindkét fél általi jóváhagyás után módosítható, amennyiben a pályázati feltételek teljesítését ez nem veszélyezteti.

3. A „részt vesz az EFOP-1.2.11-16-2017-00016 pályázat rendezvényein (szakmai rendezvényeken, workshopokon);” ponttal kapcsolatban kérdés, hogy ezek mikor lennének? Hány óra időtartamúak és összesen hány ilyen alkalom lenne?

Kapcsolattartó válasza: A workshopokkal kapcsolatosan, a 12 hónap alatt max. 2-3 ilyen alkalom lehet, ezek általában 1-2 órásak, tájékoztató jellegűek, ami egyrészről hasznos lehet a támogatott részére és másrészt számunkra is, hiszen itt kaphatunk visszajelzést a pályázóktól. Az ezeken való részvétel ajánlott, tehát ha valaki nem tud mindegyiken részt venni és ezt előzetesen jelzi a Hivatal felé, az nem sérti meg a pályázati feltételeket.

4. A „Vállalkozói tevékenység támogatása ” lehetőséggel kapcsolatban a kiírásban az szerepel,  hogy 3 havonta szükséges igazolás a gazdasági aktivitásról, de arról nem írtak, hogy pontosan mennyi ideig kell a vállalkozásnak működnie? Ha esetleg a vállalkozás nem működik mondjuk 6 hónap után, akkor mi történik? Továbbá milyen típusú vállalkozásokat támogatnak (pl. webáruház üzemeltetés)?

Kapcsolattartó válasza: A vállalkozások támogatásával kapcsolatban: főszabály szerint a támogatás folyósításnak ideje alatt (12 hónap) kell működtetni a vállalkozást. Ha már nem tudja a pályázó működtetni, akkor azt mihamarabb jelezni kell felénk, és onnantól megszüntetjük a támogatás folyósítását. Amennyiben a vállalkozás 6 hónapon belül megszűnik, az addig folyósított teljes támogatási összeget vissza kell fizetni, ha 6 hónapon túl, de még a 12 hónapos folyósítási időszak alatt szűnik meg, akkor a már kiutalt támogatást nem kell visszafizetni. Természetesen, ha valaki elmulasztja a megszűnés bejelentését, és így a megszűnést követően már jogosulatlanul veszi fel támogatást, akkor a jogosulatlanul felvett összeget vissza kell fizetni.

Bármilyen típusú vállalkozást támogatunk. 

5. A plusz pontszámok számításánál kérdésem, hogy a ” Lakóhelye és munkahelye között legalább 20 km-t ingázik (a lakcím és munkavégzés helye közötti távolság)” definícióba a nappalis egyetemi hallgatói tevékenység is beleszámít? 

Kapcsolattartó válasza: Pluszpontoknál a hallgatói jogviszony nem számít munkaviszonynak, tehát ezt nem tudjuk figyelembe venni.

6. Ha nyáron valaki külföldre kimegy dolgozni/tanulni, így ezen okból nem tud részt venni az esetleges workshopok-on, (illetve a nyáron a társadalmi munkát sem tudja teljesíteni) akkor ő is részt vehet-e a pályázatban? 

Kapcsolattartó válasza: 12 hónap alatt kell teljesíteni a társadalmi munkát, tehát igénybe tudja venni a támogatást. A kérdés további részleteire a 2. pont ad választ.

7. Aki elkezdte csinálni a B kategóriás jogosítványt, de nem fejezte még be, pályázhat-e?

Kapcsolattartó válasza: igen, ha a támogatási időszak (12 hó) alatt befejezi, és a jogosítványt bemutatja. A pályázat benyújtásakor már megkezdett, de még be nem fejezett képzések támogathatóak a felhívás keretében, azzal, hogy a támogatás a pályázat benyújtását követően elvégzett képzés számlával igazolt költségeire vehető igénybe, a pályázat benyújtása előtt teljesített kifizetésekre nézve visszamenőlegesen nem.

8. Aki támogatott szakmás lenne, de épp GYES-en van, az ebben a kategóriában nevezhet-e?

Kapcsolattartó válasza: nem, mert a pályázónak azt kell vállalnia, hogy az adott támogatott  szakmában dolgozik, itt, helyben. Ő pedig épp nem dolgozik, otthon van.

9. Ha valaki a pályázat beadásakor még nem töltötte be 36. életévét, de hamarosan betölti, az pályázhat-e?

Kapcsolattartó válasza: amennyiben a folyósítás ideje alatt betölti a 36. életévét, akkor nem.