Budapest
+C

Ráckeresztúri Nemzetőrség

Ezredes parancsnok: Csobánki Csaba
Telefon: 06-20/852-0357

Községünkben 2001 áprilisától működik Nemzetőrség.

A pesti forradalom lelkes hívei 1848. március 15-én megfogalmazták tizenkét pontos követelésüket, melynek egyik eleme a nemzeti őrsereg megalapítása volt. Az első magyar nemzetőrség vezérlésének legfőbb szervét, az Országos Nemzetőrségi Haditanácsot  Batthyány Lajos hívta életre. 1956. október 31-én a Kilián-laktanyában szerveződött újra a Nemzetőrség. A szervezet ma is létezik.

A Ráckeresztúri Nemzetőrök Egyesülete a Fejér Megyei Nemzetőrség egységeként tizenkét fővel kezdte meg működését 2001 áprilisában. Ma közhasznú egyesületként működik, tagjaink a Nemzetőrség szellemiségét és hagyományait szem előtt tartva önkéntes alapon tevékenykednek. Egységünk három tagja 2005-ben elvégezte a BM által meghirdetett alapfokú polgári és katasztrófavédelmi tanfolyamot. Szintén ebben az évben három fő részt vett a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság által a Kodolányi János Főiskolán szervezett „bűnmegelőzési szabadegyetem” nevű képzésén.

A Ráckeresztúri Nemzetőr Egyesület legfontosabb szabályai: nem hatóság, ilyen jogkörben nem intézkedik, mindent önkéntességi alapon végez. Főbb tevékenysége: katasztrófavédelem, ifjúságvédelem, hagyományőrzés, segítségnyújtás. A politikai pártokkal semmilyen kapcsolatunk nincs, anyagi támogatást tőlük nem kapunk; szerződésünk alapján kapott és egyéb adományokból tartjuk fent magunkat.

Részt vettünk az árvízvédelmi munkákban, a devecseri iszapkatasztrófa idején a helyszínen segítettünk, nemegyszer megzavartuk a betörőket, fatolvajokat. Szorosan együttműködünk a Szamuráj 07 Kft.-vel, az iskolával és a helyi katolikus karitásszal is. Az iskola előtt segítjük a gyerekek biztonságos átkelését, kérésre elkísérjük a biciklitúrára induló diákokat. Beindítottuk kadét programunkat.

Szolgálatunkat a falu lakossága érdekében látjuk el, minderről rendszeresen részletesen beszámolunk az önkormányzatnak. Eredményességünk nagy mértékben függ az anyagi lehetőségektől, mert bajtársaink hozzáállása nem változott. Odaadóan, önkéntes alapon végezzük munkánkat a falu érdekében, és bárkivel szívesen együttműködünk.

Csobánki Csaba nemzetőr ezredes