KÖZLEMÉNY – közlekedési létesítményekre vonatkozó zajcsökkentési intézkedési terv véleményezéséről

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a következőkről értesítette – többek között – önkormányzatunkat is: A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi. A Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat).

Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjéről a Korm. rend. 11. §-a rendelkezik. Az ebben foglalt előírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbítja. A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetőségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

A fentiek alapján önkormányzatunk a honlapján nyilvánosságra hozza az intézkedési tervjavaslatokat és az érintetteket, valamint a lakosságot ezúton tájékoztatja a tervjavaslatok véleményezésének lehetőségéről. A Korm. rend. 11. § (6) bekezdése alapján az intézkedési tervjavaslatokra vonatkozó észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számítva 30 napot kell biztosítani.

Az intézkedési tervjavaslatokat az alábbi tömörített dokumentum tartalmazza, amely innen letölthető:

Műszaki dokumentáció – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus

Az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára elérhetőek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a stratégiai zajtérképekhez tartozó dokumentumok („Általános leírás – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Műszaki dokumentáció – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Fejér – Ráckeresztúr – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – települési érintettség adatok – Közúti/Vasúti”) egyeztetésére 2018-ban már sor került, ezért azok csak tájékozató jellegűek, nem képezik a jelen egyeztetés tárgyát.

Akinek a fentiekkel kapcsolatban észrevétele van, azt az osztafin.szabina@rackeresztur.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni legkésőbb 2020. január 25-ig. A beérkezett észrevételeket az önkormányzat a KTI felé továbbítja.

Az üggyel kapcsolatos kérdésekben forduljanak bizalommal a KTI kapcsolattartóihoz e-mailben (intezkedes@kti.hu) vagy munkanapokon 9:00 és 15:00 között telefonon (technikai jellegű kérdések: +36 (1) 371-5989, egyéb ügyekben: +36 (1) 371-5842 vagy +36 (1) 371-5820).

Várjuk észrevételeiket, együttműködésüket előre is köszönjük!

Ráckeresztúr, 2019. december 11.

dr. Nagy Gábor

jegyző